Lleoliadau - Manylion

Dempseys

Cyfeiriad: 15 Stryd y Castell, , Caerdydd CF10 1BS

Ffôn: 029 2025 2024

Gwybodaeth

Tafarn wyddelig, bach a chyfeillgar