Archif
Mehefin 2008 Ionawr 2008 Mehefin 2007 Mai 2007 Ebrill 2007 Chwefror 2007 Ionawr 2007 Tachwedd 2006 Hydref 2006 Awst 2006 Gorffennaf 2006 Mehefin 2006 Ebrill 2006 Mawrth 2006 Chwefror 2006 Ionawr 2006 Rhagfyr 2005 Tachwedd 2005 Hydref 2005 Medi 2005 Awst 2005 Gorffennaf 2005 Mehefin 2005 Mai 2005 Ebrill 2005

Newyddion

Cyhoeddi Perfformwyr Gig Mawr Bont

Dydd Mawrth, 10 Mehefin 2008 - 2:33pm | Gigs |

Mae trefnwyr gŵyl gerddoriaeth Gymraeg fwyaf Ceredigion, Gig Mawr Bont, wedi cyhoeddi enwau’r artistiaid fydd yn perfformio eleni. [mwy]

Hybu'r frwydr trwy'r Sîn Gerddorol Gymraeg

Dydd Gwener, 25 Ionawr 2008 - 5:15pm | Diwydiant |

Am y tro cyntaf erioed, neilltuir sesiwn gyflawn o Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas yr Iaith i'r sin gerddorol eleni. Bydd sesiwn y prynhawn yn trafod y cwestiwn "Sut i hybu'r frwydr trwy'r Sîn Gerddorol Gymraeg" . [mwy]

Cyhoeddi Wythnos o Adloniant yn Eisteddfod yr Wyddgrug 2007

Dydd Llun, 11 Mehefin 2007 - 1:11pm | Gigs |

Radio Luxembourg, Genod Droog, Meic Stevens, Bob Delyn, Elin Fflur, Y Sibrydion, Gai Toms, Huw Chiswell, Elin Fflur, Cowbois Rhos Botwnnog, Y Ffyrc, Steve Eaves a'r Band, Brigyn... Dim ond rhai o'r dros dri deg o artistiaid fydd yn perfformio mewn wythnos o gigs fydd yn cael eu cynnal gan Gymdeithas yr Iaith yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn yr Wyddgrug eleni. [mwy]

Yn ôl i Stesion Strata

Dydd Iau, 24 Mai 2007 - 10:17am | Gigs |

Mae un o gyn-drigolion pentref Pontrhydfendigaid, Tecwyn Ifan, wedi mynegi ei gyffro ynglŷn â dychwelyd i'r pentref i berfformio fel un o brif artistiaid Gig Mawr Bont eleni. [mwy]

Taith Theatrau Sea Môr Miwsig

Dydd Gwener, 18 Mai 2007 - 10:56am | Gigs |

Mae Taith Theatrau Sea Môr Miwsig wedi cael ei drefnu mewn lleoliadau ger y môr ag hwn yw'r ail yn y gyfres o gigs yn Theatr Ardudwy. [mwy]

Tocynnau Gig Mawr Bont ar Werth

Dydd Mawrth, 01 Mai 2007 - 4:56pm | Gigs |

Mae trefnwyr Gig Mawr Bont wedi cyhoeddi fod y tocynnau ar gael i'w prynu o ddechrau mis Mai. Bydd tocynnau'r ŵyl ddeuddydd ar gael o siopau lleol yn ogystal â swyddfa docynnau Pafiliwn Bont ac mae disgwyl iddynt werthu'n gyflym wedi cyffro cyhoeddi'r perfformwyr rai wythnosau'n ôl. [mwy]

Cyhoeddi Perfformwyr Gŵyl Gynta’r Haf

Dydd Iau, 05 Ebrill 2007 - 1:24pm | Gigs |

Mae trefnwyr Gig Mawr Bont wedi cyhoeddi enwau'r artistiaid fydd yn perfformio eleni yn yr ŵyl fydd yn cael ei chynnal dros benwythnos olaf mis Mehefin. Heb os, y prif atyniad fydd prif artist nos Sadwrn, Bryn Fôn, sy'n debygol iawn o lenwi'r Pafiliwn newydd ym Mhontrhydfendigaid sy'n dal hyd at 2900 o bobl. [mwy]

Cymdeithas yr Iaith yn Lansio Brwydr y Bandiau 2007

Dydd Mawrth, 06 Chwefror 2007 - 10:23am | Artistiaid |

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, prif drefnwyr gigiau Cymraeg, wedi cyhoeddi cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2007 gyda'r ffeinal i'w chynnal yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Yr Wyddgrug fis Awst, a phecyn gwobrau gwych fel arfer i [mwy]

Gŵyl Dewi Drwg - Y Dydd Gŵyl Ddewi Amgen

Dydd Mercher, 31 Ionawr 2007 - 12:16pm | Gigs |

Mae Gŵyl y Cenhedloedd Bychain ac Undeb Myfyrwyr Llambed yn dod at ei gilydd i gyflwyno noson o rialtwch dieflig Cymreig sy'n cyfuno doniau dau o'r bandiau Cymreig cyfoes gorau gyda cherddoriaeth ein DJs brethyn cartref. [mwy]

Ffatri Gerddoriaeth Llanrwst yn parhau i gynhyrchu

Dydd Gwener, 24 Tachwedd 2006 - 5:24pm | Artistiaid |

Bydd y grwp diweddaraf i ddod allan o ffatri gerddoriaeth Llanrwst, Jen Jeniro, yn rhyddhau eu CD cyntaf yn ystod gwyl Llanast Llanrwst eleni. [mwy]