Lleoliadau - Manylion

Y Llew Du

Cyfeiriad: Stryd Fawr, Aberteifi, Ceredigion SA43 1HJ

Ffôn: 01239 612 532

Gwybodaeth

Hen dafarndy yng nghanol y dre, Y Blac yw un o’r tafarnau mwya Cymreig yn Aberteifi. Mae gigs yn cael eu cynnal (ddim yn ddigon aml) yn y stafell lan lofft, a all ddal rhyw 80 neu fwy. -- Nic Dafis