Mynegai Cyflym
A B C Ch D E F
Ff G H I J K L
Ll M N O P Ph Q
R Rh S T U V W
Y Z

Rhestr Artistiaid - Manylion

Wiwerod Rhyw o Uffern

Grŵp | Iaith: Cymraeg

Gwybodaeth

Mae'r band wedi ymddeol erbyn hyn oherwydd ymrwymiadau eraill. Un o grwpiau tanddaearol mwyaf cyfrin dechrau'r unfed ganrif ar hugain. Ychydig iawn o bobl a'u gwelodd yn chwarae. Bellach wedi'u hanfarwoli yn Bletirhwng? gan Hefin Wyn.

Aelodau

Dafydd Saer - gitar
Lefi Gruffudd - bas
Rhydwen Mitchell - drymiau
Dafydd Ifans - aelod gwadd achlysurol
Gwyneth Glyn - llais cefndir achlysurol
Einion Gruffudd - llais cefndir achlysurol

Cyfrannwr: Pedr Clwyd

Diweddarwyd ddiwethaf: 05 Mai 2006