Archif
Mehefin 2008 Ionawr 2008 Mehefin 2007 Mai 2007 Ebrill 2007 Chwefror 2007 Ionawr 2007 Tachwedd 2006 Hydref 2006 Awst 2006 Gorffennaf 2006 Mehefin 2006 Ebrill 2006 Mawrth 2006 Chwefror 2006 Ionawr 2006 Rhagfyr 2005 Tachwedd 2005 Hydref 2005 Medi 2005 Awst 2005 Gorffennaf 2005 Mehefin 2005 Mai 2005 Ebrill 2005

Newyddion - Manylion

Yscolan - CD newydd gan Ceri Rhys Matthews

Dydd Llun, 06 Mehefin 2005 - 5:42pm | Artistiaid |

Mae Ceri Rhys Matthews, yr offerynnwr o Bencader, newydd ryddhau crynoddisg o'r enw Yscolan sy'n cynnwys cerddoriaeth ddigyfeiliant i'r ffliwt bren ac elfennau llafar. mae'r casgliad yn cynnwys alawon dawns ac alawon eraill o dde a gorllewin Cymru ochr yn ochr a darnau o farddoniaeth gynnar, a deunydd newydd yn y Saesneg a'r Gymraeg a ddarllenir gan Beverley Evans, hefyd o Bencader.

Yn ddi flewyn ar dafod o gyfoes, mae'r gwaith yn ystyried beth yw natur celfyddyd a rhan yr artist yn y weithred. mae'n herio'r safbwynt fodern o osod yr artist fel ego canolog sy'n gweithio y tu faes i ddylanwadau hanesyddol a chymdeithasol ac ar yr un amser yn pwysleisio rhyddid a chyfrifoldeb yr artist i ddihengyd o gyffion traddodiad.

Mae'r darn adleisiol yma'n dathlu ystod bywydau y bobol gyffredin, boed yn fyw neu'n farw, fel y'i mynegwyd trwy eu celfyddyd anhysbys, gan etifeddion eu rhodd.

Mae'n bosib clywed clipiau sain o'r CD a chael manylion ar sut i'w brynu ar wefan Yscolan

Chwiliwch am ddigwyddiadau lle fydd Ceri'n chwarae.

Cyfrannwr: Ceri Rhys Matthews

Diweddarwyd: 21 Hydref 2006, 7:12pm