Archif
Mehefin 2008 Ionawr 2008 Mehefin 2007 Mai 2007 Ebrill 2007 Chwefror 2007 Ionawr 2007 Tachwedd 2006 Hydref 2006 Awst 2006 Gorffennaf 2006 Mehefin 2006 Ebrill 2006 Mawrth 2006 Chwefror 2006 Ionawr 2006 Rhagfyr 2005 Tachwedd 2005 Hydref 2005 Medi 2005 Awst 2005 Gorffennaf 2005 Mehefin 2005 Mai 2005 Ebrill 2005

Newyddion

Cyhoeddi Perfformwyr Gŵyl Gynta’r Haf

Dydd Iau, 05 Ebrill 2007 - 1:24pm | Gigs |

Mae trefnwyr Gig Mawr Bont wedi cyhoeddi enwau'r artistiaid fydd yn perfformio eleni yn yr ŵyl fydd yn cael ei chynnal dros benwythnos olaf mis Mehefin. Heb os, y prif atyniad fydd prif artist nos Sadwrn, Bryn Fôn, sy'n debygol iawn o lenwi'r Pafiliwn newydd ym Mhontrhydfendigaid sy'n dal hyd at 2900 o bobl. [mwy]