Archif
Mehefin 2008 Ionawr 2008 Mehefin 2007 Mai 2007 Ebrill 2007 Chwefror 2007 Ionawr 2007 Tachwedd 2006 Hydref 2006 Awst 2006 Gorffennaf 2006 Mehefin 2006 Ebrill 2006 Mawrth 2006 Chwefror 2006 Ionawr 2006 Rhagfyr 2005 Tachwedd 2005 Hydref 2005 Medi 2005 Awst 2005 Gorffennaf 2005 Mehefin 2005 Mai 2005 Ebrill 2005

Newyddion - Manylion

Cwpan Coroni Brwydr y Bandiau 2005

Dydd Llun, 17 Hydref 2005 - 3:59pm | Gigs |

Mae Clwb Ifor Bach yn falch o gyhoeddi y bydd "Cwpan Coroni Brwydr y Bandiau" gyntaf yn digwydd yng Nghlwb Ifor Bach.

Mae'r Clwb wedi dod ag ennillwyr cystadleuaeth Brwydr y Bandiau C2 / Mentrau Iaith Cymru 2005, sef y band No Star o ardal Wrecsam, a fydd yn brwydro yn erbyn y band Y Derwyddon o ochrau Caernarfon, a ennillodd cystadleuaeth Brwydr y Bandiau Cymdeithas yr Iaith 2005. Mi fydd yna set gan Java, ennillwyr Brwydr y Bandiau y llynedd, i orffen y noson, tra bod y beirniaid yn pendroni ar bwy sydd wedi ennill y tlws a theitl arbennig yma.

Y beirniaid ar y noson bydd:

Owain Schiavone (Cymdeithas yr Iaith Gymraeg)
Bedwyr ap Gwyn (Menter Iaith Abertawe)
Ian Cottrell (Bandit - S4C)

Fe fydd y troeddwr adnabyddus Dafydd Du o C2 (BBC Radio Cymru) yn diddanu'r gynulleidfa rhwng y bandiau. Dai Lloyd, rheolwr adloniant Cymraeg Clwb Ifor Bach bydd yn cyflwyno'r tlws i'r band buddugol. Bydd yr ennillwyr yn cael eu wahodd yn ôl i chwarae yn yr un ornest yn 2006.

Dywedodd Dai Lloyd: "Mae hyn y ffordd arbenning i fandiau ifainc Cymru codi eu proffeil yng Nghymru - ar ol yr holl waith caled gan C2, y Mentrau Iaith a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg, roeddwn yn teimlo bod hwn yn ffordd dda I gadw'r ddiddordeb yn y bandiau. Mae'n bwysig bod Clwb Ifor Bach yn helpu ddatblygiad bandiau ifainc Cymru, achos nhw, mwy na dim, yw dyfodol y Clwb."

Mi fydd y noson yma ar ddydd Sadwrn Hydref 22 - dyma fanylion llawn y gig

Diweddarwyd: 21 Hydref 2006, 7:27pm