Archif
Mehefin 2008 Ionawr 2008 Mehefin 2007 Mai 2007 Ebrill 2007 Chwefror 2007 Ionawr 2007 Tachwedd 2006 Hydref 2006 Awst 2006 Gorffennaf 2006 Mehefin 2006 Ebrill 2006 Mawrth 2006 Chwefror 2006 Ionawr 2006 Rhagfyr 2005 Tachwedd 2005 Hydref 2005 Medi 2005 Awst 2005 Gorffennaf 2005 Mehefin 2005 Mai 2005 Ebrill 2005

Newyddion - Manylion

Gŵyl Newydd fel Ffenics o Fflamau Bont

Dydd Llun, 05 Mehefin 2006 - 12:38pm | Gigs |

Bydd mynychwyr Gig Mawr Bont yn teimlo fel eu bod wedi cymryd cam nol i'r gorffennol mewn sawl modd, wrth i Bafiliwn Pontrhydfendigaid gynnal ei ddigwyddiad cenedlaethol cyntaf ar ei newydd wedd ar Orffennaf 8fed.

Ymysg y rhai fydd yn perfformio bydd enw mwyaf i Sîn Gerddoriaeth Gymraeg dros y 4 degawd diwethaf, Dafydd Iwan, yn ei gig mawr cyntaf ers blynyddoedd. Hefyd yn perfformio fydd un o fandiau roc mwyaf poblogaidd dechrau'r 90au, Jess yn ogystal a'r artistiaid cyfoes poblogaidd Elin Fflur a Dyfrig 'Topper' Evans.

Bydd yr Ŵyl gerddorol yn atgoffa nifer o'r digwyddiadau enfawr fel y Pinaclau Pop a Rhyw Ddydd, Un Dydd oedd yn cael eu cynnal yn y Pafiliwn cyn i dân ei ddifrodi ym 2000. Dywedodd Owain Schiavone, rheolwr newydd y Pafiliwn:

"Bydd gweld Dafydd Iwan a Jess yn perfformio yn atgoffa pobl o'r digwyddiadau oedd yn arfer cael eu cynnal yn Bont, ond rydym yn gobeithio y bydd yn sbarduno datblygiad digwyddiadau tebyg unwaith eto."

Bydd Gig Mawr Bont yn marcio penllanw prosiect £2¼ miliwn i ail-adeiladu'r ganolfan. Er i'r Pafiliwn agor mewn pryd i Eisteddfod Pantyfedwen ddiwedd Ebrill, yr Wyl yma fydd y cyfle cyntaf lenwi'r ganolfan sy'n dal 2000 o bobl. Dywedodd Owain:

"Mae hwn yn adnodd arbennig iawn nad oes tebyg iddo yng Ngorllewin Cymru ac rydym yn edrych ymlaen i arddangos y math o ddigwyddiadau all gael eu cynnal yma. Hon fydd gŵyl fawr gyntaf yr haf a gŵyl gyntaf y Pafiliwn newydd - heb os bydd yn ddiwrnod i'w gofio."

Am ragor o wybodaeth neu archebu tocynnau, gellir cysylltu â Owain Schiavone ar 07813 050 145.

Dyma fanylion llawn y gig

Diweddarwyd: 21 Hydref 2006, 7:37pm