Archif
Mehefin 2008 Ionawr 2008 Mehefin 2007 Mai 2007 Ebrill 2007 Chwefror 2007 Ionawr 2007 Tachwedd 2006 Hydref 2006 Awst 2006 Gorffennaf 2006 Mehefin 2006 Ebrill 2006 Mawrth 2006 Chwefror 2006 Ionawr 2006 Rhagfyr 2005 Tachwedd 2005 Hydref 2005 Medi 2005 Awst 2005 Gorffennaf 2005 Mehefin 2005 Mai 2005 Ebrill 2005

Newyddion - Manylion

Taith Newydd i Fandiau Cymraeg

Dydd Mawrth, 10 Hydref 2006 - 3:24pm | Gigs |

Bydd Tîm Adloniant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio eu prosiect gigs diweddaraf ar ddiwedd mis Tachwedd wrth i Daith Tafod gael ei chynnal am y tro cyntaf.

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi arloesi ym myd hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg ers degawdau. Maent wedi trefnu gigs yn yr Eisteddfod Genedlaethol ers y 1970au, yn ogystal â gigs ledled Cymru yn ystod gweddill y flwyddyn. Yn ystod y blynyddoedd diweddar maent hefyd wedi sefydlu nosweithiau misol llwyddiannus yng Nghaerdydd gydag Abri ac Aberystwyth gyda Naws.

Erbyn hyn mae'r tîm adloniant wedi adnabod bwlch yn y sîn Gymraeg sydd angen ei lenwi, fel yr eglura'r Swyddog Adloniant, Owain Schiavone:

"Mae llawer o gigs yn cael eu cynnal y dyddiau yma, sy'n wych wrth gwrs, ond does dim llawer o strwythur iddynt. Y syniad gyda'r daith yw ei bod yn uchafbwynt yn y calendr gigs ac yn rhywbeth i fandiau anelu ati ac i'r gynulleidfa edrych ymlaen ati."

Credant y bydd y daith yn fuddiol i fandiau a labeli. Medd Owain:

"Mae angen datblygu headiners go iawn ar hyn o bryd a dwi'n meddwl y bydd teithiau fel hyn yn codi statws artistiaid yn genedlaethol. Gobeithio y bydd hefyd yn cymryd y baich o drefnu gigs i hyrwyddo CD's oddi-ar y labeli, gan nad dyna yw eu rôl mewn gwirionedd. Rydym yn gobeithio gweithio'n agos gyda labeli a defnyddio bandiau sy'n rhyddhau deunydd newydd."

Bwriada'r Gymdeithas ryddhau gwybodaeth ynglyn â'r bandiau fydd yn perfformio fel rhan o'r daith gyntaf yn ogystal â'r union ddyddiadau a lleoliadau yn ystod yr wythnosau nesaf, felly byddwch yn barod!

Cyfrannwr: Owain Schiavone

Diweddarwyd: 21 Hydref 2006, 7:38pm