Archif
Mehefin 2008 Ionawr 2008 Mehefin 2007 Mai 2007 Ebrill 2007 Chwefror 2007 Ionawr 2007 Tachwedd 2006 Hydref 2006 Awst 2006 Gorffennaf 2006 Mehefin 2006 Ebrill 2006 Mawrth 2006 Chwefror 2006 Ionawr 2006 Rhagfyr 2005 Tachwedd 2005 Hydref 2005 Medi 2005 Awst 2005 Gorffennaf 2005 Mehefin 2005 Mai 2005 Ebrill 2005

Newyddion - Manylion

Gŵyl Dewi Drwg - Y Dydd Gŵyl Ddewi Amgen

Dydd Mercher, 31 Ionawr 2007 - 12:16pm | Gigs |

Mae Gŵyl y Cenhedloedd Bychain ac Undeb Myfyrwyr Llambed yn dod at ei gilydd i gyflwyno noson o rialtwch dieflig Cymreig sy'n cyfuno doniau dau o'r bandiau Cymreig cyfoes gorau gyda cherddoriaeth ein DJs brethyn cartref.

Yn y gornel Ogledd Orllewinol, wedi'u harfogi â'u logo 'clockwork orenaidd' ceir y droogs - rapiwr Cymraeg, DJ o'r Iseldiroedd, Cymro a aned yn Llydaw ac sy'n siarad Ffrangeg, drymiwr a aned yn Ne Corea a chwaraewr allweddellau/gitâr o Ogledd Corea. Dyma ichi sain anhygoel Genod Droog, cymysgedd o themâu teledu, pop 'lectro Ffrengig, canu gwerin Cymraeg, hip hop, dawns a ffync, i gyd wedi'u hadlewyrchu mewn sioe fyw.

Yn y gornel Dde-Orllewinol ceir Mordekkers: sain hynafol y pibau Cymreig a'r mandola (tad y mandolin) i gyfeiliant un o'r adrannau rhythm tynnaf ar y blaned - cerddoriaeth ddawnsio wirioneddol wreiddiol sy'n eich gorfodi gerfydd eich gwar i'ch traed.

Yn ogystal â cherddoriaeth, fe fydd stondinau, tylino, darlleniadau tarot, adweitheg, raffl* a llawer mwy.

Dyma noson i chwythu'r gwe pry cop o gorneli llychlyd Dydd Gŵyl Ddewi. I dîm y Cenhedloedd Bychain mae'n gyfle i weithio'n agosach â llwythi'r gorllewin a'r gogledd, y Cardis a'r Gogs sydd wedi'n cefnogi dros y blynyddoedd diwethaf - ffordd o ddweud 'diolch, dewch eto'. I Dîm Adloniant Llambed gallai fod yn ddechrau dathliad blynyddol rheolaidd, cyffrous.

Fe ddywedodd Francesca Dimech, y Swyddog Adloniant, "Mae'n wych cael gweithio ochr yn ochr â'r Cenhedloedd Bychain i drefnu digwyddiad ar gyfer y gymuned gyfan sy'n cyfuno'r iaith Gymraeg hynafol â rhythmau cyfoes, cyffrous"

Bydd tocynnau'n costio £5 a £4 am docyn consesiwn gan gynnwys UCM. Mae'n nhw ar gael gan y Dderbynfa yn Undeb Myfyrwyr Llambed ac 'Our Style' (Stryd Fawr Llambed).

* Raffl i ennill 2 docyn Gŵyl Y Cenhedloedd Bychain! (Gwerth £100!) Ffoniwch 01570 422619 am docynnau neu wybodaeth bellach.

Cyfrannwr: Dick Turner

Diweddarwyd: 31 Ionawr 2007, 12:41pm