Archif
Mehefin 2008 Ionawr 2008 Mehefin 2007 Mai 2007 Ebrill 2007 Chwefror 2007 Ionawr 2007 Tachwedd 2006 Hydref 2006 Awst 2006 Gorffennaf 2006 Mehefin 2006 Ebrill 2006 Mawrth 2006 Chwefror 2006 Ionawr 2006 Rhagfyr 2005 Tachwedd 2005 Hydref 2005 Medi 2005 Awst 2005 Gorffennaf 2005 Mehefin 2005 Mai 2005 Ebrill 2005

Newyddion - Manylion

Cymdeithas yr Iaith yn Lansio Brwydr y Bandiau 2007

Dydd Mawrth, 06 Chwefror 2007 - 10:23am | Artistiaid |

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, prif drefnwyr gigiau Cymraeg, wedi cyhoeddi cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2007 gyda'r ffeinal i'w chynnal yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Yr Wyddgrug fis Awst, a phecyn gwobrau gwych fel arfer i'r enillwyr.

Nôd y gystadleuaeth yw dod o hyd i a rhoi llwyfan i dalentau newydd Cymraeg a rhoi hwb ymlaen iddynt fod yn llwyddianus yn y Sîn Roc Gymraeg am flynyddoedd i ddod. Yn hyn o beth mae Brwydr y Bandiau wedi bod yn hynod effeithiol yn y gorffennol gyda Java a Pala - cyd-enillwyr yng Nghasnewydd 2004, a'r Derwyddon - buddugwyr 2005, wedi parhau i gigio'n gyson ers eu llwyddiant tra fo Mattoidz - ennillwyr Eisteddfod Ty Ddewi 2002 bellach yn un o fandiau amlycaf a mwyaf poblogaidd Cymru.

Er mai bandiau ifanc sydd yn draddodiadol wedi cystadlu mae'r gystadleuaeth yn agored i bob oedran. Yr unig amodau yw fod y band yn gallu cynnal set 15 munud o ganeuon Cymraeg gwreiddiol ac nad ydynt eisioes wedi recordio unrhyw gynnyrch. Ni all band ychwaith gystadlu os wnaethant ymddangos yn ffeinal llynedd, er fod croeso i rai na aeth ym mhellach na'r rhagbrofion gystadlu eto.

Bydd enillwyr cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2006 yn cael cyfle i:


  • Chwarae ar Sadwrn ola'r Steddfod Genedlaethol, gan gefnogi rhai o brif fandiau Cymru

  • Recordio sesiwn ar gyfer C2 ar Radio Cymru

  • Cyfres o gigs wedi'u trefnu gan Gymdeithas yr iaith mewn gwahanol rannau o Gymru

  • Ymddangos ar Bandit ar S4C

Meddai Aled Elwyn Jones, Trefnydd Adloniant Eisteddfod y Gymdeithas:

"Un o'r problemau mwyaf sy'n wynebu bandiau ifanc - ac mae yna ddigonedd ohonyn nhw ledled Cymru - ydi gwneud y 'break-though' cynta: y gig cynta a'r recordiad cynta. A dyna ydi pwrpas Brwydr y Bandiau Cymdeithas yr Iaith sef rhoi'r cyfle yna i fandiau newydd berfformio ar lwyfan, nid yn unig yn yr Eisteddfod ei hun ond yn ystod y flwyddyn wedyn.

Ac wrth gwrs mae'r cyfle i recordio eu deunydd yn rhywbeth y mae pob band sy'n dechrau allan yn breuddwydio amdano a rydyn ni yn falch iawn o allu gwireddu hyn ac wrth gwrs ychwanegu at gryfder y Sîn Roc Gymraeg yr un pryd. Bandiau ifanc ydi dyfodol cerddoriaeth Gymraeg wedi'r cyfan, a buaswn i'n annog unrhywun sydd mewn band i roi cynnig ar y gystadleuaeth."

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ydi Mawrth 31ain 2007. Dylai bandiau sydd am gystadlu ddanfon 'demo' syml ynghyd a ffurflen gofrestru i Gwenno Teifi, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Pen Roc, Rhodfa'r Mor, Aberystwyth SY23 2AZ.

Diweddarwyd: 06 Chwefror 2007, 10:34am