Archif
Mehefin 2008 Ionawr 2008 Mehefin 2007 Mai 2007 Ebrill 2007 Chwefror 2007 Ionawr 2007 Tachwedd 2006 Hydref 2006 Awst 2006 Gorffennaf 2006 Mehefin 2006 Ebrill 2006 Mawrth 2006 Chwefror 2006 Ionawr 2006 Rhagfyr 2005 Tachwedd 2005 Hydref 2005 Medi 2005 Awst 2005 Gorffennaf 2005 Mehefin 2005 Mai 2005 Ebrill 2005

Newyddion - Manylion

Cyhoeddi Perfformwyr Gŵyl Gynta’r Haf

Dydd Iau, 05 Ebrill 2007 - 1:24pm | Gigs |

Mae trefnwyr Gig Mawr Bont wedi cyhoeddi enwau'r artistiaid fydd yn perfformio eleni yn yr ŵyl fydd yn cael ei chynnal dros benwythnos olaf mis Mehefin. Heb os, y prif atyniad fydd prif artist nos Sadwrn, Bryn Fôn, sy'n debygol iawn o lenwi'r Pafiliwn newydd ym Mhontrhydfendigaid sy'n dal hyd at 2900 o bobl.

Cafodd y Gig Mawr Bont gwreiddiol ei gynnal yn ystod yr haf llynedd fel y digwyddiad mawr cyntaf ers ailagor drysau'r Pafiliwn. Mae gŵyl eleni'n addo bod hyd yn oed yn well wrth iddi gael ei ymestyn dros ddwy noson, roi llwyfan i dros 20 o artistiaid a chynnal cerddoriaeth byw trwy gydol y dydd Sadwrn. Yn sicr bydd rhywbeth at ddant pawb yn arlwy'r penwythnos.

Bydd yr ŵyl yn dechrau ar nos Wener 29ain Mehefin gyda dau o fandiau mwyaf cyffrous y sîn Gymraeg, Radio Luxembourg a'r Genod Droog, ymysg y lineup amgen ac amrywiol.

Bydd dechrau cynnar ar ddydd Sadwrn 30ain Mehefin wrth i'r gerddoriaeth byw ddechrau am hanner dydd ar y llwyfan acwstig, ble bydd ffefrynnau fel Alun Tan Lan a mr huw ymysg y diddanwyr. Bydd y prif lwyfan yn agor am 5yh ac yn cynnwys rhai o artistiaid mwyaf poblogaidd Cymru yn cynnwys Bob Delyn a'r Ebillion a Fflur Dafydd a'r Barf. Bydd Pontrhydfendigaid hefyd yn croesawu un o'i hoff feibion mabwysiedig, Tecwyn Ifan, a oedd yn gyfrifol am drefnu rhai o ddigwyddiadau mwyaf yr hen Bafiliwn nol yn y 1980au.

Mae un o'r trefnwyr Owain Schiavone yn gobeithio gweld yr amserlen cyffrous yn sefydlu'r ŵyl ymhellach fel un o uchafbwyntiau dyddiadur gŵyliau'r haf, "roedd y digwyddiad yn hollol wych llynedd, ac fe lwyddo ni gyda'n nòd o greu gŵyl mawr newydd wrth i tua 700 o bobl fynychu. Wrth ymestyn Gig Mawr dros ddeuddydd mae'n golygu fod modd i ni roi llwyfan i hyd yn oed mwy o berfformwyr a chreu teimlad go iawn o ŵyl. Rydym yn hyderus bydd yr arlwy yn denu pobl yn eu miloedd i Bont – mae Ceredigion yn haeddu gŵyl gerddorol gwirioneddol fawr fel hyn."

Caiff Gig Mawr Bont ei gynnal ym Mhafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid ar 29-30ain Mehefin. Bydd tocynnau ar gael i'w prynu yn yr wythnosau nesaf. Am fwy o fanylion gallwch ymweld â'r wefan.

Cyfrannwr: Owain Schiavone

Diweddarwyd: 05 Ebrill 2007, 1:59pm