Archif
Mehefin 2008 Ionawr 2008 Mehefin 2007 Mai 2007 Ebrill 2007 Chwefror 2007 Ionawr 2007 Tachwedd 2006 Hydref 2006 Awst 2006 Gorffennaf 2006 Mehefin 2006 Ebrill 2006 Mawrth 2006 Chwefror 2006 Ionawr 2006 Rhagfyr 2005 Tachwedd 2005 Hydref 2005 Medi 2005 Awst 2005 Gorffennaf 2005 Mehefin 2005 Mai 2005 Ebrill 2005

Newyddion - Manylion

Tocynnau Gig Mawr Bont ar Werth

Dydd Mawrth, 01 Mai 2007 - 4:56pm | Gigs |

Mae trefnwyr Gig Mawr Bont wedi cyhoeddi fod y tocynnau ar gael i'w prynu o ddechrau mis Mai. Bydd tocynnau'r ŵyl ddeuddydd ar gael o siopau lleol yn ogystal â swyddfa docynnau Pafiliwn Bont ac mae disgwyl iddynt werthu'n gyflym wedi cyffro cyhoeddi'r perfformwyr rai wythnosau'n ôl.

Cynhelir yr ŵyl ar benwythnos olaf Mehefin, ac yn dilyn llwyddiant digwyddiad y llynedd, mae wedi'i hymestyn i ddwy noson y tro hwn. Radio Luxembourg, Genod Droog, Cowbois Rhos Botwnnog a Jen Jeniro fydd yn diddanu ar y nos Wener. Mae tocynnau'n £5 o flaen llaw neu £6 ar y drws, a gyda nifer cyfyngedig ohonynt ar werth cynghorir pobl i fachu eu tocyn yn fuan.

Adloniant y nos Sadwrn fydd uchafbwynt y penwythnos gyda Bryn Fôn, Tecwyn Ifan, Bob Delyn a'r Ebillion, Fflur Dafydd a'r Barf a Coda a llawer iawn mwy yn perfformio. Bydd hi'n ŵyl go iawn eleni gyda cherddoriaeth fyw o hanner dydd ymlaen a digon o fwyd a diod i gynnal egni'r gynulleidfa. Gyda tocynnau'n ddim ond £10 o flaen llaw a £12 ar y drws mae'r arlwy yn siŵr o ddenu torf enfawr.

Mae tocynnau ar gael o nifer o siopau lleol yn cynnwys siop Inc a Siop y Pethe yn Aberystwyth. Bydd modd i drigolion Tregaron godi eu tocyn o siop Medical Hall neu swyddfa Cymunedau yn Gyntaf, tra bod modd i bobl Llambed ymweld a'r Smotyn Du. Gellir gweld rhestr lawn y siopau sy'n gwerthu tocynnau ar wefan Pafiliwn Bont. Fel arall, ffoniwch swyddfa docynnau'r Pafiliwn ar 01974 831 635.

Cyfrannwr: Owain Schiavone

Diweddarwyd: 01 Mai 2007, 5:04pm