Archif
Mehefin 2008 Ionawr 2008 Mehefin 2007 Mai 2007 Ebrill 2007 Chwefror 2007 Ionawr 2007 Tachwedd 2006 Hydref 2006 Awst 2006 Gorffennaf 2006 Mehefin 2006 Ebrill 2006 Mawrth 2006 Chwefror 2006 Ionawr 2006 Rhagfyr 2005 Tachwedd 2005 Hydref 2005 Medi 2005 Awst 2005 Gorffennaf 2005 Mehefin 2005 Mai 2005 Ebrill 2005

Newyddion - Manylion

Cyhoeddi Wythnos o Adloniant yn Eisteddfod yr Wyddgrug 2007

Dydd Llun, 11 Mehefin 2007 - 1:11pm | Gigs |

Radio Luxembourg, Genod Droog, Meic Stevens, Bob Delyn, Elin Fflur, Y Sibrydion, Gai Toms, Huw Chiswell, Elin Fflur, Cowbois Rhos Botwnnog, Y Ffyrc, Steve Eaves a'r Band, Brigyn... Dim ond rhai o'r dros dri deg o artistiaid fydd yn perfformio mewn wythnos o gigs fydd yn cael eu cynnal gan Gymdeithas yr Iaith yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn yr Wyddgrug eleni.

Bydd "Adloniant Tafod" sydd wedi bod yn rhan annatod o wythnos yr Eisteddfod ers degawdau, yn cael ei gynnal eleni ar dir Clwb Rygbi'r Wyddgrug sydd wedi ei leoli yng nghanol tref prifwyl 2007. Bydd y Gymdeithas hefyd, mewn cydweithrediad a'r Clwb Rygbi, yn trefnu maes pebyll ar y safle er mwyn rhoi dewis amgen i’r Eisteddfodwyr hynny sydd am brofi bywyd cymdeithasol tref Yr Wyddgrug yn ogystal ag ymweld â'r Eisteddfod ei hun. Bydd y Clwb ar agor drwy'r dydd ac yn darparu bwyd gyda’r nos.

Un o'r prif atyniadau eleni fydd "Gŵyl Grug", gyda bandiau yn chwarae drwy'r dydd o hanner dydd ymlaen ar y Sadwrn ola gyda Mattoidz, Derwyddon Dr Gonzo a Radio Luxembourg - brenhinoedd digymar y sîn roc Gymraeg bresennol - yn uchafbwynt i'r diwrnod ac i'r wythnos. Mae'r Gymdeithas hefyd yn falch tu hwnt y bydd digwyddiadau eleni, fel sydd yn arferol, yn rhoi llwyfan i fandiau lleol a’r bandiau ifanc sydd yn ddyfodol y sîn.

Meddai Steffan Cravos, Swyddog Adloniant Cymdeithas yr Iaith:

"Mae'n mynd i fod yn wythnos gyffrous tu hwnt, gyda bandiau gorau Cymru ar y llwyfan bob noson o’r wythnos. A gyda maes pebyll ar y safle hefyd, does dim amheuaeth mai Clwb Rygbi'r Wyddgrug fydd y lle i fod yn ystod wythnos gyntaf Awst eleni. Gyda'r lleoliad o yng nghanol y dref gyda chysylltiadau hawdd i feysydd yr Eisteddfod, a'r line-ups cryfaf ers blynyddoedd, mae'n argoeli i fod yn wythnos a hanner! Byddai'n rhaid i chi fod yn lembo go iawn i'w methu!"

Bydd DJs yr wythnos yn cynnwys Huw Stephens, Ian Cottrell, Huw Evans, DJ Fuzzy Felt, Steffan Cravos a mwy.

Dyma fanylion llawn y gigs.

Diweddarwyd: 11 Mehefin 2007, 1:35pm