Archif
Mehefin 2008 Ionawr 2008 Mehefin 2007 Mai 2007 Ebrill 2007 Chwefror 2007 Ionawr 2007 Tachwedd 2006 Hydref 2006 Awst 2006 Gorffennaf 2006 Mehefin 2006 Ebrill 2006 Mawrth 2006 Chwefror 2006 Ionawr 2006 Rhagfyr 2005 Tachwedd 2005 Hydref 2005 Medi 2005 Awst 2005 Gorffennaf 2005 Mehefin 2005 Mai 2005 Ebrill 2005

Newyddion - Manylion

Hybu'r frwydr trwy'r Sîn Gerddorol Gymraeg

Dydd Gwener, 25 Ionawr 2008 - 5:15pm | Diwydiant |

Am y tro cyntaf erioed, neilltuir sesiwn gyflawn o Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas yr Iaith i'r sîn gerddorol eleni. Bydd sesiwn y prynhawn yn trafod y cwestiwn "Sut i hybu'r frwydr trwy'r Sîn Gerddorol Gymraeg" .

Arweinir y sesiwn gan Toni Schiavone sydd wedi bod yn hyrwyddo gigs a labeli Cymraeg ers dros chwarter canrif ac a fu'n brif ysgogydd i'r "Cyrff" yn eu dyddiau cynnar. Cawn weld sut y mae bandiau trwy'r degawdau wedi defnyddio cerddoriaeth yn gyfrwng gwleidyddol a chawn drafod sut y gallai cyflwyniadau aml-gyfryngol, gigs, bandiau, cyhoeddiadau, deunydd wedi recordio - fod yn gyfryngau heddiw i godi ymwybyddiaeth a'r frwydr ymhlith Cymry ifainc.

Dyma sesiwn ymarferol y gall pawb gyfrannu ati - fel cerddorion, technegwyr, hyrwyddwyr ac unrhyw un arall sy'n mwynhau gigs a gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg.

2pm-3.40pm, Sadwrn 2il Chwefror yn y Morlan, Aberystwyth

Diweddarwyd: 25 Ionawr 2008, 5:24pm